Konizacia

Konizacia

Je nalez cytologie 1 vyšetrenie nešpecificke žlazove bunky 2 opakovane vyšetrenie v inom laboratoriu PAP II.dovodom na konizaciu ďakujem
Mária Tarcalová, 2. júna 2008
Uvedené výsledky vyšetrenia nie sú dôvodom na konizáciu. Len či ste správne opísala výsledky vyšetrenia?
, 2. júna 2008