komplikacie liečby Erbituxom

komplikacie liečby Erbituxom

Prosim,uveďťe mi ake komplikacie možme očakavať pri liečbe Erbituxom.Otec má spinocelulárny ca hrtana. Vybral polovicu liečby, a dostal itersticiálnu pneumoniu z dovodu velmi oslabenej imunity(následok liečby erbituxom?).Ďakujem
Dagmar, 14. októbra 2010
Treba si uvedomiť, že niet lieku, ktorý by nemal vedľajšie účinky a okrem toho každý z nás je jedinečný s mnohými skrytými ochoreniami, ktoré t.č. vyšetrevacími metódami nie je možné jednoznačne diagnostikovať a práve tie sú prvé, ktoré sa pri záťaži manifestujú. Bolo správne, že lekár prerušil liečbu , treba si uvedomiť že dnes paleta liekov je široká, ich výmena a kombinácia s inými liekmi je bohatá a onkológovia informujú o vedľajších účinkoch liekov, vždy zvažujú podanie lieku s najvyšším liečebným účinkom a najnižším vedľajším ohrozením pacienta so zachovaním primeranej kvality života.
, 14. októbra 2010