Klinické štúdia

Klinické štúdia

Ešte jedna otázočka- ako prebieha výber onkolog.pacientov pre klinický výskum? Aké kritéria by mal pacient splňať /vek, rozsah ochorenia../. Odporúčate takéto niečo podstúpiť, aká je miera rizika? Ďakujem
Lenka, 24. januára 2008
Milá Lenka,tie tzv. klinické kontrolované pokusy. Spravidla dve skupiny pacientov - identickej diagnózy, štádia ochorenia aj vekovej kategórie. Všetci pacienti musia dostať základnú doteraz užívanú a overenú liečbu. Jedna skupina náhodne vybratá z tejto celkovej skupiny mimo tej základnej liečby dostáva aj nejaký nový liek, novú kombináciu liekov. Každý takýto pokus má takéto základné a striktné etické pravidlá.
, 24. januára 2008