ki67 a p16 po konizácii

ki67 a p16 po konizácii

Dobrý deň pán doktor,Prosím Vás o vysvetlenie výsledkov z konizácie, ktorú sompodstúpila 11.7.2013 z následnej cytológie (LBC):10.9.2013. Výsledky z konizátu boli nasledovné :Klinický nález:1. Konizát z porcia prestrihnutý na č. 122. Curetment CKMikroskopický popis:1. V oblasti transformačnej zóny skvamo-kolumnárnej junkcie diagnostikujem fokus skvamóznej intraepiteliálnej lézie v cca 63% rozsahu slizničnej cirkumferencie. V parabazálnej oblasti s jadrovou atypiou a mitózami, ktoré sa šíria aj transepiteliálne, s povrchovou maturáciou buniek, s fokálnou propagáciou do endocervikálnych žliazok, bez evidentných známok invazivity do subepiteliálnej väzivovej stómy. Glandulárny endocervikálny epitel bez atypií. Resekčné línie sú bez prítomnosti patologického procesu, lem zdravého tkaniva je endocervikálne 7 mm a exocervikálne 5 mm.2. Minifragmenty endocervikálnej sliznice a proliferačného endometria, v spracovanom materiáli bez evidentných glandulárnych atypií.Zhodnotenie:HSIL (CIN3, CIN2) krčka maternice, bez invazívneho procesu, v spracovanom materiáli sú resekčné okraje negatívne na prítomnosť popisovanej lézie. Na odporúčanie mojej gynekoličky som po dvoch mesiacoch išla na prvú kontrolu resp. cytologický ster (LBC).Výsledky neboli kompletné nakoľko nebolo odobraté dostatočné množstvo tkaniva, čiže vzorka nebola postačujúca. Aj napriek tomu, laboratórne výsledky na prítomnosť : HPV; Ki67a p16 boli k dispozícii – HPV = 0,29 (pred konizáciou 1366) a Ki67 a p16 – pozitívne. Môžete mi prosím Vás ozrejmiť , čo znamená v mojej situácii pozitivita na Ki67 a p16, sú indikátorom dysplázie l-sil / H-sil, alebo dokonca i rakoviny? Momentálne čakám na výsledky z opakovaného steru a mám veľké obavy. Ďakujem.
Andrea, 27. októbra 2013
V prvom rade musím povedať, že nemá význam odoberať cytologiu po konizácii v kratšom intervale ako 5-6 mesiacov. Na krčku ešte prebiehajú reparačné procesy po konizácii, a preto výsledok cytológie nie je správny. Vo Vašom prípade Vám správne vykonali konizáciu, kde ste mali ťažký predrakovinový stav CIN3. Dôležité je, že okraje konusu boli vo všetkých rovinách negatívne - to znamená, že sa odstránilo všetko choré tkanivo. Markery p16 a Ki67 sú markery, ktoré hovoria o pravdepodobnosti či dysplázia bude mať tendenciu vymiznúť, alebo progredovať do horších nálezov. Vo Vašom prípade to nie je podstatné, pretože u Vás sa odstránilo všetko choré tkanivo. Smerodajná bude cytológia odobratá 6 mesiacov po konizácii. Myslím si, že môžete spokojne spávať.
, 27. októbra 2013