Karcinoma in situ

Karcinoma in situ

Na základe cytologie s vysledkom PAP 3 mi bola indikovana konizacia krčku maternice.Po jej absolvovaní, s dobrým histologickým výsledkom, sa mi po 5 mesiacoch objavil "ca.in situ". Rada by som vedela, ak je to známe,čo tento stav spôsobilo. Prečo sa všade uvádza, že včasné odhalenie ochorenia a konizácia problém vyriešia? Ďakujem za odpoveď.
Simona, 24. marca 2009
Vykonali Vám konizáciu s údajne dobrým histologickým výsledkom. Ja sa pýtam, čo je to ten dobrý výsledok? Znamená to, že Vám odrezali kúsok zdravého krčka maternice? Vidíte sama, že pravdepodobne nemáte správne, alebo podrobné vedomosti o Vašom zdravotnom stave. Rovnako je to pravdepodobne aj s nálezom ca in situ 5 mesiacov po konizácii. Bude najmúdrejšie ak navštívite svojho gynekológa a požiadate ho o podrobné vysvetlenie Vášho zdravotného stavu.
, 24. marca 2009