Karcinóm prsníka

Karcinóm prsníka

Dobrý deň, moja mama je 56-ročná onkologická pacientka s diagnózou C50.9, karcinóm prsníka št. IV. mts pľúca, skelet, hepar. Pacientka má generalizovaný karcinóm prsníka tohto času s mts na pľucach, hepare, skelete, pleure, v progresii, po viacerých líniach chemoterapie.RAT – štádium IV, HER2- pozit., ER- negat., PR- negat., infiltratívny duktálny ca. 1.dx., po mastektómii a exenterácii axily v 12/2002, po odjuvantnej chemoterapii 4xFAC 3xCMF v 11/2002 až 03/2003, po odjuv. EX RT na hrudníkovú stenu a lymf. cesty 50 GY v 02/2003. V 07/2004 recidíva na hrudnej stene, lentikul. mts na koži. V 08/2004 boost EX RT na hrudníkovú stenu 1.dx 30 GY liečba Herceptin (Trastuzumab) od 08/2004 do 10/2005. V 10/2005 recidíva mts v lymfatických uzlinách axilárnych (pozitívna histológia) a pľúcne mts, podaných 12 cyklov Docetaxel a Herceptin (Trastuzumab) v období od 01/2006 do 09/2006 Xeloda (Capecitabine). Nový nález skeletárnych mts v 09/2006, nasadené p.o. bifosfonáty. V 11/2009 pri progresií ochorenia patologická fraktúra a infiltrácia miechy v L3-L5 s paraparézou dolných končatín , vykonaná laminektomia L4. EX RT na L3-L5 v TD 20 GY. Od 12/2009 do 05/2010 Xeloda (Capecitabine) Tyverb (Lapatinib) i.v. bifosfonáty. Od 06/2010 do 08/2010 Gemcitabine a Bondronat, na ktorom progresia ochorenia. Paktitaxel v redukovanej dávke v 08/2010 , progresia ochorenia v hepare, skelete, pre eleváciu hepatálnych enzýmov KI taxánov , Vinorelbinu. Revízny lekár zdravotnej poisťovne neschválil opakovaný návrat k Trastuzumabu (Herceptin). Klinický onkológ túto správu uzatvoril s tým, že všetky chemoterapeutické postupy sú vyčerpané, infaustný stav a odporúča pokračovať v paliatívnej a symptomatickej terapii v regionálnom POKO v mieste bydliska (i.v. Bondronat). Chcem Vás požiadať o Váš odborný názor na jej stav, či je vôbec nádej na zlepšenie alebo sú naozaj všetky postupy vyčerpané. Mama je v súčasnej dobe doma nemá stanovenú ďalšiu liečbu, necíti sa dobre je slabá a stratila na hmotnosti. Budem Vám veľmi vďačný za každý Váš názor alebo radu ako máme postupovať ďalej, či už v liečbe alebo vo výžive... Ďakujem veľmi pekne.
Ľuboš, 17. septembra 2010
Dobrý deň,podľa Vašich správ sa môže podať len paliatívna a symptomatická liečba. Výživa bez látok, ktoré nafukujú a ktoré pacientke spôsobujú hnačky.
, 17. septembra 2010