karcinóm prostaty

karcinóm prostaty

Dobrý deň Chcem Vás poprosiť o Váš názor. Otcovi zistili v decembri minulého roku karcinóm prostaty PSA 5,6 s výsledkami z biopsie A P1 acinárny adenokarcinóm Gleason skore 6(3+3 karcinóm tvorí asi 80% z objemu vyšetreného tkanivaB P2 Gleason skore 6(3+3 40%C P3 Gleason skore 7(3+4 30%D P4 tkanivo prostaty s mierne hyperplastickými žliazkami a lymfocytárnou celulizáciou strómy E Ľ1 -7(3+4 60%F L2 -6(3+3 30%G Ľ3 -6(3+3 30%H Ľ4 -6(3+3 60% makroopis: pravý lalok A-10mm, B-15mm, C-13mm, D 12mmľavý lalok E-13mm, F-10mm, G 10mm, H- 10mmBoli sme u dvoch lekárov v priebehu jedného mesiaca a každý určil inú diagnózu je to možné ako sa teraz mámerozhodnúť, ako ďalej?Jeden lekár určil diagnózu T2, N0, M0 tj. ako viete lokalizovaný nález . A ten druhý lekár určil diagnózu klinický veľmi lokálne pokročilý nález výsledky z osteoskenu boli dobré aCT vyšetrenie : bez známok infiltrácie okolia prostaty, obojstranná LAP, vľavo jedna v.s.patolog.LU.Prosím poraďte .S pozdravom Anna.
Anna, 15. januára 2010
Ako píšete ide o karcinóm prostaty s PSA 5,6 ng/ml, Gleasonovým skóre 7 (3+4), s pozitívnym nálezom na lymfatických uzlinách a negatívnym nálezom na kostiach. Čo sa týka diagnózy, či ide o lokalizovaný alebo lokálne pokročilý karcinóm, lekári vychádzali z výsleldkov tzv. digitálneho rektálneho vyšetrenie. Jeden z nich považoval nález za ohraničený na prostatu, druhý za nádor prekračujúci hranice prostaty. Nález na CT svedčí skôr pre nádor prekračujúci hranice orgánu. Nepíšete o veku Vášho pána otca. Výber liečby sa riadi aj vekom pacienta a sprievodnými chorobami. O výbere vhodnej liečby musí rozhodnúť ošetrujúci lekár. S ohľadom na pozitívne lymfatické uzliny by bolo vhodné nález liečiť ako lokálne pokročilý (kombinovaná liečba adrogénovej deprivácie s liečbou žiarením).
, 15. januára 2010