karcinóm prostaty

karcinóm prostaty

pred 3-mi rokmi mi urobili radikálnu prostatektómiu. Už druhý rok dostávam injekcie FIRMAGON. Ako dlho (koľko rokov) možno tieto injekcie podávať
Janko, 11. júla 2012
Vaše ochorenie ste opísali iba niekoľkými slovami. Predpokladám, že operácia (radikálna prostatektómia)sa robila pre lokalizovaný karcinóm prostaty, teda chorobu, o ktorej sa predpokladalo, že sa nachádza iba v prostate. Nepíšete o stave ochorenie po operácii. Pravdepodobne došlo k zvýšeniu tzv. prostatického špecifického antigénu (skratka PSA), čo znamená, že choroba bola prítomná už aj mimo prostaty (pravdepodobne už v čase operácie). Liečba Firmagonom predstavuje tzv. hormonálnu liečbu. Jej cieľom je znížiť v organizme hladinu mužského hormónu, ktorý podporuje rast prostatických buniek. Na odobratie mužského hormómu nádorové bunky prostaty odpovedajú rôzne. Odpoveď je rôznej intenzity a trvá rôzne dlho. Dobrú odpoveď spravidla charakterizuje pokles hladín vyššie spomínaného PSA. Priaznivá odpoveď závisí od histologického nálezu, ktorý sa zistil z tkaniva odstránenej prostaty. Dobre diferencované nádory odpovedajú lepšie, ako nádory menej diferencované.Bolo by vhodné, aby ste sa porozprával s Vašim ošetrujúcim lekárom, ktorý by Vám stav vysvetlil podľa Vašich nálezov. U dobre odpovedajúcich nádorov možno hormonálnu liečbu načas prerušiť a opätovne zaviesť pri zvyšovaní PSA. Dĺžka prerušenia sa riadi odpoveďou nádoru. Tento postup sa označuje ako intermitentná hormonálna liečba (teda prerušovaná). Nemožno ju použiť u všetkých nádorov, ako som napísal vyššie, postup závisí od odpovede nádoru. Odpoveď na konkrétnu dĺžku podávania liečby možno priebežne hodnotiť z hodnôt PSA. Pri stálom vzostupe PSA i napriek podávaniu hormonálnej liečby sa spravidla prechádza na tzv. chemoterapiu, ktorú riadi onkológ.S pozdravom Dr. Horňák
, 11. júla 2012