karcinom prostaty

karcinom prostaty

Pan profesor Horňák, prikladám ešte ďalšie informácie ohľadom otcovho karcinómu:Vek 54 rokov. Adenokarcinom prostaty grade II, Gleason 6 /3+3/, resp. 7 /4+3/ vo vzorkách č. 2,3,5,7,8,9,a 10 (oba laloky/.MRI malej panvy: Záver: Patologicky štrukturálne zmeny v perifernej zone ľavého laloka prostaty s propagáciou smerom na bázu a pravdepodobnoi infiltráciou priľahlek časti semenných vačkov - v.s. Ca prostaty III.B štádium, neurčitý nález v mieste naliehania na oblasť trigona močového mechúra, kde nemožno vylúčiť diskrétnu infiltráciu /T IV?/USG urotraktu: záver: Zväčšená prostata, vľavo obraz incuip. stázy s rozšírením kalichopelvického systému obličky. Postmikčné rezíduuum - menej ako 15 ml.Celotelová scintigrafia skeletu so zameraním na panvu: Záver: Scintigrafické vyšetrenie zobrazilo drobné ložiská so zvýšenou kostnou prestavbou v rebrách /4,5,6 vľavo ventrálne/ a v pravej orbite, ktoré t.č. imponujú skôr ako postraumatické zmeny /napriek negácii úrazu/. V ostatnom skelete je veku primeraná metabolizácia osteotropného radiofarmaka, bez jednoznačných známok osseálneho mts procesu. Liečia ho len Eligardom. Po troch mesiacom sa mu PSA znížilo zo 78 na 0,8. Najviac ma zaujíma postup liečby a jeho prognóza. Ako dlho sa dá žiť s touto diagnózou.Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.
Beata Rusnakova, 21. novembra 2011
54-ročný pacient s histologicky dokázaným karcinómom Gleason (4+3)prostaty, liečený hormonálnou liečbou. Po 3 mesačnej liečbe sa hladina PSA znížila zo 78 ng/ml na 0,8ng/ml. Napriek priaznivej odpovedi treba v hormonálnej liečbe pokračovať a sledovať liečebnú odpoveď. V súčasnosti nie sú kritéria, ktoré by určili presný priebeh choroby.S pozdravom Dr. M. Horňák
, 21. novembra 2011