karcinóm pažeráka

karcinóm pažeráka

Otcovi (76 r.) nedávno diagnostikovali karcinóm pažeráka. Je veľmi vitálny, aktívny. Histologický nález: infiltrácia sliznice ezofagogastrického prechodu štruktúrami silligocellulárneho karcinómu - signet ring-cell carcinoma. M_snomed_1 M-8490/3, grading 3. Profil buniek CK AE1/3+, CEA+, EMA+, LCA-. Chirurg odporučil do operácie absolvovať neoadjuvantnú chemoterapiu (modif. Folfox 6), následne odporúča operačný zákrok. Aktuálne je otec po 2. chemoterapii, ktorú znáša dosť zle. Pred 1. dávkou CHT absolvoval CT vyšetrenie - zhrubnutie steny distálneho úseku ezofágu s parc. splývaním s cruz diafgramae LAP perigastricky, coelikálne, portokaválne až RP 1.dx. Hepar bez MTS. veľmi vrstvovaný solitér krčku cholecysty v.s. s ventil obštukčným zahustením obsahu cholecysty. Pankreas, slezina a nadobličky bez expanzie, v ľavej nadobličke susp. malý adenóm do 8mm, obličky bez stázy a infiltrácie, vpravo laterálne sa vyklenuje kôr. cysta do 34 mm. Bazálne useky pľúc bez ložiskových zmien. Krvné vyšetrenia dobré, problematické je zvracanie, resp. nevoľnosť, ktorá sa napriek liekom neustále objavuje (aj 4-5 dní po CHT). Následne odmieta stravu, čo sa negatívne prejavuje na jeho celkovom zdravotnom stave-slabosť, únava a pod. Ako mu môžete ďalej pomôcť, aké sú možnosti zlepšenia stavu vzhľadom na popísané výsledky vyšetrení? Aktuálne tiež čakáme na kontrolné CT. V starostlivosti NOU BA. Ďakujem a želám všetko dobré.
Ján, 11. augusta 2010
Karcinom pažeráka patrí do skupiny ťažko liečiteĺných ochorení - hlavne pre ich lokalizáciu - pažerák - šírenie nádoru do okolia a nie v poslednom rade pacienti prichádzajú v pokročilých štádiach - liečba sa musí veľmi často modifikovať pre komplikácie. Predvídateľnosť správania sa choroby je pre lekárov zložitá, preto opakujú kontrolné CT i iné vyšetrenia a podľa aktuálneho stavu pokračujú alebo menia liečbu tiež so zohľadnením na celkový zdtravotný stav. Otecko je v rukách pracovníkov, ktorí majú najväčšie skúsenosti i možnosti liečby, preto ich informujte o ťažkostiach, aby mohli modifikovať liečbu, prípadne mu predpísať lieky resp. Nutri -drink, ktorý obsahuje základné výživové zložky v tekutej forme. Skúste podávať potravu v kratších časových intervaloch, pestrú, polokašovitú resp. rozmixovanú, ale nezabudnite ošetrujúcich lekárov informovať.
, 11. augusta 2010