karcinóm

karcinóm

Dobrý deň,otcovi diagnostkovali rakovinu pľúc.Dostali sa nám však rôzne vysvetlenia a nevieme či má malobunkový,alebo nemalobunkový karcinóm.V správe je uvedené,že non-malobunkový karcinóm.Ďakujem za odpoveď.
Inka, 12. septembra 2013
Ak je uvedené v správe, že váš otec má non-malobunkový karcinóm, tak to je nemalobunkový karcinóm a to je skupina nemalobunkových karcinómov, lebo túto skupinu ešte môžeme deliť na adenokarcinóm, squamózny (synonymá tohto sú: epidermoidný, spinocelulárny karcinom) a veľkobunkový karcinom. U nemalobunkových karcinómov patológ určuje aj genotypizáciu tumoru a podľa toho sa volí aj stratégia liečby, kde síce k jej stanoveniu sa zohľadnia ďalšie faktory a to: rozsah ochorenia, vek a komorbidity pacienta a podobne. Na to sa musíte opýtať vášho pľúcneho lekára alebo onkológa, ktorý vedie liečbu, on vám určite podá bližšie vysvetlenie.
, 12. septembra 2013