je nutná operácia

je nutná operácia

Horná a dolná pera krčka maternice-histologia hovorí: grade II, ojedinele so známkami monocelulárnej keratinizácie s invazívnym rastom v dolnej pere v rozsahu celej zaslanej excízie s imunoprofilom CKA1/A3+, CK5/6+, CK7 fok.+, NSE fok.+, CD56 fok.+, chromogranín-,synaptofyzín-,p 16+, s proliferaťným indexom Ki67 8O%,endovaskulárna proagácia nádorových štruktúr CD31. prosím o vysvetlenie skratiek a popis a dôsledky ochorenia bez operácie a prognoza do buducnosti. Vopred velmi pekne ďakujem a prajem veľa úspechov vo vašej práci.
daralla, 3. februára 2014
Poslali ste mi veľmi málo údajov k tomu, aby som zodpovedal na všetky Vaše otázky. Z toho čo ste mi napísali môžem usudzovať, že sa u Vás jedná o invazívny karcinóm krčka maternice, ktorý je bezpodmienečne nutné liečiť. K tomu, aby sa mohlo rozhodnúť o spôsobe liečby, je nutné vykonať ešte nejaké vyšetrenia. Zverte sa do rúk odborníka onkogynekológa, ktorý najlepšie rozumie tejto problematike a navrhne najlepšiu liečbu.
, 3. februára 2014