je nutná chemoterapia?

je nutná chemoterapia?

Príspevok pre onkológa: Diagnostikovali mi nezhubný nádor potvrdený dvomi biopsiami. Podstúpila som operáciu lebo veľmi rýchlo rástol. V júni tohto roku mi vyoperovali z pravého prsníka zhubný nádor. Chcela by som vedieť Váš názor o potrebe chemoterapie. Výsledky po operácii sú: 1.-5. typ nádoru: invazívny duktálny karcinóm priemeru 22 mm s prevahou trubekuárnych štruktúr /3b/ nukleárny pleomorf stred. stupňa /2b/Architektonika: 3Nukleárny pleomorfizmus: 2Počet mitóz 12/10 HPF /3b/Grade: II. 6bodovIn situ komponenta: častý nález high grade typu s komedo štruktúrami Stóma: fibrózna s rozsiahlymi nekrázami Cievna invázia: zachytená Perineurálna propagácia: nie Kalcifikáty: nie Okraje: min 4mm s plytkou infiltráciou tuk tkaniva Koža: -Bradavka: -LU: 12 Lu bez neoplast. zmien 0/12Imuno profil: -ER: 40%PR: neg. Cerb B2: 3+E-CAD: 1+p53: 90%ki 67:: 80=pT2 N0 MxAJCC stage: II ANOI: 0,2x2,2+1+3=4,44Záver Invaz dukt.karc. G III /8b/pravej mliečnej žľazy priemer 22 mm. Res.okraje a axil Lymf.uzliny vpravo sú bez neoplastických zmien. Progn. nepriazniváGg.záver: Topológia MorfológiaMKCHO MKCHO MKCH10C50.9 M-8500/3 C50.9 Potrebujem názor odborníka. Budem veľmi povďačná. teraz mám v hlave veľký chaos skúste mi prosím napísať aké sú šance a možnosti liečby, príp. aj bez chemoterapie. Veľmi pekne ďakujem Viera Buranská
Viera, 16. júla 2009
Dobrý deňzáleží ešte aj na Vašom veku. Z týchto údajov čo ste mi poslali je to skôr indikácia na chemoterapiu ako na hormonálnu liečbu.
, 16. júla 2009