Je ešte nádej na liečbu ?

Je ešte nádej na liečbu ?

Mamička má 79 rokov. Bola vitálnou ženou, nikdy predtým chorá nebola. Dostala bolesti okolo pupka a ožlkla. Mysleli sme, že ide o žlčník. Bolo nám povedané, že zrejme áno, ale že sa javí tam aj o nejaký útvar Operovali ju na žlčník, kde bolo zistené, že má nejaký útvar, zrejme nádor. Výsledky z biopsie sú nasledovné :predmet vyšetrenia a lokalizácia:1 exckochl. z dist. choledochu 2 žlčníkKlinická diagnóza:CholecystolithiasisZáver patológa - makropopis :1. drobné koagulá a čiastka veľkosti 8x4x3,5mm spracovaná kompletne.2.Cholecysta rozmerov 9x3,4 cm narezaná.Záver patológa:11158/08V excízii sú prítomné krvné koagulá a čiastka s invazívnym rastom tubulopapilárne formovaného dobre diferencovaného (grade I) adenokarcinómu, rozsah invázie nemožno určiť.11159/08Ložisko akútne exacerbovaná chronická cholecystitiída bez dysplastických zmien epitelu.Po operácii a týchto výsledkoch jej bola nasadená aj chemoterapia, ktorú jej však vysadili, vzhľadom na to, že začala žltnúť. Po hospitalizácii a doliečovaní je prepustená do domáceho liečenia.Chcely by som sa opýtať, aká liečba by bola vhodná,či je ešte možné niečo robiť, vzhľadom na to, že mi bolo povedané, že nemá dobré výsledky a nádor zrejme rastie ďalej.Ako máme ďalej postupovať.Za odpoveď ďakujemI. Rúfusová
Irma Rúfusová, 30. mája 2008
Milá pani Rúfusová,u Vašej mamičky zrejme išlo o primárny karcinóm žlčníka. Podľa Vášho popisu bol žlčník T nádor vyoperovaný. Neviem aká bola situácia pečene? Či tam nie sú už druhotné nádory, keď sa dostavil ikterus. Vzhľadom na to nie je súčasne asi možné pokračovať v chemoterapii. Hádam ten ikterus ustúpi a potom sa dá uvažovať o ďalšej liečbe.
, 30. mája 2008