IV stage cancer

IV stage cancer

Zdravím pán doktor, pacientka r.1961, Dg. C 34.9, Ca pulmonum I.dx. IV/PUL T2aN3M1a. Infiltracia ustí str. a dol. lob. br. I.dx., brushing, mikroexcizia; hist.: veľkobunkový neuroendokrinný Ca; IHC: AE1-3fok.+ chromogr.+ synaptofyzin+CT abdomen+MP: lož v pr.pľ. vrchole, bilat. mts charakteru, mediast. a hílová LAP, uterus zv., dif. zhrubnutá stena, vpravo nehomog. formácia 33mm s hypodenzitou cystického ch., cavum vyplnená hypod. tekutinou, cervix zv., parailaik. vpravo cystoidná formácia 50mm a 38mm/najskôr centr. nekrotiz. zv. pakety LU, pat. zv LU aj v ľ. inguine. 19.08.2011: Curettage fract. ad hist., hist: displast. skvam. epitel.sekrečné endometrium, súčasti endom. polypu. U pacientky bola zahajená I. línia POCHT pre mts ochorenie: ambulantná chemoterapia 1. den: Platidiam 150mg + F500, Vepesid 200mg+F500, 2. deň Vepesid 200mg+ F500, 3. den Vepesid 100mg + F500. Druhý cyklus detto s vynimkou Platidian v prvý deň druhého cyklu 140mg + F500.1, Pán doktor, chcem Vás veľmi pekne poprosiť o zhodnotenie, či žvolená liečba cispatinou a etopozidom bola zvolená správne ?! Sú to tie najmodernejšie lieky, ktoré môže pacientka pri danom stave dostať? Chcel by som sa opýtať, či je možné liečiť tento stav monoklnálnymi látkami ( Avastin, Tarceva, Gefitinib, Erbitux) Vopred Vám veľmi pekne ďakujem.
yvan, 8. novembra 2011
Pacientka má prítomé malígne ochorenie pľúc už v štádiu vzdialených MTS (teda generalizácie ) a preto v tomto štádiu volíme systémovú liečbu, čiže v l. línii chemoterapiu - CHT . Schéma CHT sa volí podľa mnohých kritérií a nie je možné bez poznania všetkých faktorov takto na diaľku jednoznačne navrnuť najefektívnejšiu schému, ale myslím si, že lekár to zvážil veľmi zodpovedne. Teraz bude záležať, ako táto CHT zaberie a ako ju bude pacientka znášať a podľa toho bude lekár voliť taktiku liečby a teda aj použitie CHT a event. biologickej liečby. Tarceva (erlotinib) a gefitinib nie sú protilátky, ale malé molekuly - inhibítory EGFR (vnútornej domény receptora pre EGFR - tyrozínkinázy ). O ich použití aj použití protilátok treba konzultovať - rozprávať s ošetrujúcim lekárom -onkológom alebo pneumoonkológom.
, 8. novembra 2011