Invazívny karcinóm

Invazívny karcinóm

Dobrý deň pán doktorVeľmi pekne by som Vás chcela poprosiť o Váš názor na ďalšiu liečbu môjho 65 r. manžela, ktorý bol 17.10.2013 operovaný a aká je prognóza.NálezNa rýchlu peroperačnú biopsiu zaslané:A -dve excízie tukovo-lymfatického tkaniva rozmerov 23x15xlOmm a l5xloxlOmm.17.l0.20l3 - dodatočnezaslaný materiál k RPOB: B - amputovaný ľavý prsník veľkosti l2xllx3cm, koža veľkosti 12x6cm, na reze jeružovobelavý pomerne ostro ohraničený tumor veľkosti 20x14x22mm.Záver :Rýchla peroperačná biopsia:nález: dve lymfatické uzliny bezprítomnosti nádorových štruktúr. Definitívne vyšetrenie materiálu v klasických parafínových rezoch:A - v kompletnevyšetrenom materiáli sú v tukovom tkanive 2 lymfatické uzliny bez prítomnosti nádorových štruktúr.B- invazívny mikropapilárny k a r c i n ó m- histologický grade II,- nukleárny grade 2- MAl (indexmitotickej aktivity) - 8 mitóz/lOhpf,- in situ komponent tvorí do 5% z objemu novotvaru, solídny typ,grade 1- je endolymfatická a endovaskulárna nádorová propagácia,- je infiltrácia do tukového tkaniva,-je mierny a v centrálnych častiach tumoru stredný stupeň dezmoplázie a mierna zápalová/reaktívnacelu1izáciastrómy novotvaru,- sú celkom sporadické drobné nekrózy nádorového tkaniva,- sú mikrokalcifikácie(nepočetné hrubé zrná),- excízie z bradavky a z kože nad tumorom sú bez prítomnosti nádorovýchštruktúr,- štruktúry karcinómu nedosahujú tušom značenú zadnú chirurgickú líniu amputátu,- v okolitom mamárnomtkanive je ložisková hyperplázia (gynekomastia) .Imunohistochemické vyšetrenie:Estrogén (klon SPI,Roche-Ventana)- stredne silná nukleárna pozitivita v 80% jadier nádorových buniek, HS=240.Progesterón (klon lE2,Roche-Ventana) - stredne silná nukleárna pozitivita v 15% jadier nádorových buniek, HS=45.c-erbB-2(klonSP3, NeoMarkers) - Skóre l+.proliferačný index Ki67 (klon MB-l, DAKO) je asi 40%.Epikríza:Ide o pacienta s dg. Ca coli transversi po resekcii v roku 2007, pT3NOMO, po 6 cykl. CHT. T.č. disp. biochem. vyš. + markery v norme.Veľmi pekne Vám ďakujem za Vašu odpoveď.S pozdravom Helena30. 10.2013
Helena, 30. októbra 2013
Dobrý deň,prognóza zhubného nádora prsníka je určite lepšia ako bola prognóza zhubného nádoru hrubého čreva. Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
, 30. októbra 2013