Invazívny dukltálny adenokarcinóm prsníka

Invazívny dukltálny adenokarcinóm prsníka

Dobrý deň prajem, prosím Vás láskavo o preštudovanie mojich výsledkov a Vaše vyjadrenie ohľadne ďalšej doporučovanej liečby.(53 ročná pacientka). Ďakujem, s úctouMAKRO:Typ vzorky: lymfatické uzliny a pravý prsník1. Tukovolymfatické tkanivo 3x1,5x1,5 cm, na reze viditeľné LU (LU z preaxilly).2. Pravý prsník, 18x15x5 cm, kožný kryt 16x11 cm. Orientovaný stehmi. V DLQ tuhšie belavé ložisko 2x2x2,5 cm. Najbližší resekčný okraj distálny, vzidalený 2 cm. V HLQ tuhšie guľovité belavé ložisko 5 mm. V strede resekátu guľovité ložisko 1 cm. 3. Tukovolymfatické tkanivo 6,5x6x3 cm (axilla).Výsledky/Mikro:1. Vyšetrené 3 lymfatické uzliny s tukovou atrofiou, v jednej zachytená metastáza adenokarcinómu veľkosti 2,5 mm.2. Pravý prsník- makroskopicky opisované 3 ložiská- ložisko č. 1 a 3 tvorí nižšie opísaný adnokarcinóm- ložisko č. 2 predstavuje sklerotické väzivové tkanivo, v ktorom je viditeľných niekoľko tubulov mliečnej žľazy so zachovanou myopitelovou vrstvou CK 5/6 pozit.INVAZÍVNY DUKTÁLNY KARCINÓM PRSNÍKA:- histologický grade 3- nukleárny grade skóre 3- mitotická aktivita: cca. 7 mitóz / 10 HPF (skóre 2) v najaktívnejších oblastiach na periférii- celkový grade (Elston and Ellis) III (3+3+2)- stredne až výrazne vyjadrená dezmoplázia- mierny stupeň reaktívnej lymfo-plazmocytárnej celulizácie- infiltrácia tukového tkaniva- regresívne zmeny až nekróza cca. 5 % tumoru- periférne niekoľko ložísk DCIS s komedonekrózami (grade III)- resekčné okraje voľné, najbližší je distálny, vzdialený 2 cm- veľkosť invazívnej zložky karcinómu:prvé ložisko 25 mm (DLQ)druhé ložisko 10 mm (centrálne)- ojedinelé mikrokalcifikáty- extratumorálne nádorové emboly v krvných alebo lymfatických cievach nie sú zachytené- infiltrácia do kože neprítomná- NOTTINGHAM PROGNOSTIC INDEX. 5,5Imunohistochemická analýza:E-cadherin - pozit.ER- slabo pozit., cca. 5 %, quick skóre 3 (2+1)PR - negat. Ki 67 - kompletne negat., zopakujeme, výsledok zašleme dodatočnep 53 - negat.BCL2 - negat.3. Zachytených 12 lymfatických uzlín s tukovou atrofiou, všetky uzliny bez metastatického postihnutia.ZÁVER: Invazívny duktálny adenokarcinóm prsníka (multifokálny), grade III, pT2 N1a Mx
gigi, 30. októbra 2015
Dobrý deň,indikoval by som chemoterapiu a v prípade, že nebol odstránený celý prsník aj rádioterapiu (ožiare)
, 30. októbra 2015