invalidný dôchodok

invalidný dôchodok

Mám rakovinu prsníka. Mám nárok na invalidný dôchodok, keď som rok po operácii prsníka a ešte stále som na liečbe (beriem Herceptín) Chodím už do práce.
Evadur, 27. augusta 2012
Posudzovanie invalidity je jednoznačne v kompetencii posudkového lekára sociálnej poisťovne na základe priložených odborných nálezov,podľa platnej legislatívy.V prípade,ak Vám zdravotný stav neumožňuje vykonávať Vaše povolanie,treba komunikovať s Vašim praktickým lekárom o možnosti požiadať o ID.Baranová
, 27. augusta 2012