invalidný dôchodok

invalidný dôchodok

Po koľkých odpracovaných rokoch ma onkologicky pacient nárok na invalidný dôchodok? Mam 53 r. a už som na PN takmer 1rok s diagnózou C50.3 pT1pN1MO - II.A št.
Nadežda, 9. apríla 2011
Po uplynutí podpornej doby - / 1 rok /, môžete požiadať o invalidný dôchodok, ak si to Váš zdravotný stav vyžaduje.Je veľmi dôležité porozprávať sa o tom s Vaším lekárom prvého kontaktu.Dohodnete sa na ďalšom legislatívnom postupe.
, 9. apríla 2011