informácia

informácia

Dobrý deň, bola som na mamograf prsníkov a výsledok: Prsníky symetrické, žľaza denzná nehomogénna, typ I.-IV. podľa Tabára, typ 3 BIRADS, vľavo v HMQ asi 2cm od mamily prítomný ložiskový tieň 6-7 mm, vľavo v HMQ asi 6cm od mamily prítomný ďalší tieň do 11-12mm, bez mikrokalcifikátov, koža nezhrubnutá, retromamárne a retromamilárne štruktúry nenápadné. Druhý tieň je výraznejší
Marta, 19. apríla 2011
Dobrý deň,tento nález je veľmi nejasný, nutné je doriešenie ultrazvukom.
, 19. apríla 2011