ID

ID

Som onkologická pacientka po amputácií prsníka (10/2009)nález aj v uzlinách 9/11, invazívny duktálny ca.s masívnym angioinvazívnym rastom pT1pN2pMX, štádium IIIa, po CHT a RAT-ukončené v máji 2010, od mája 2010 hormonálna liečba-Tamoxifén, požiadala som o ID. Bola som pred komisiou v SP,posudkový lekár mi uznal 50% povedal, že pri mojej diagnóze je rozpätie 50-70, takže ho určuje na spodnej hranici, povedal, že to bolo podchytené v počiatočnom štádiu ... hovoril o 2. štádiu ... hoci v lekárskych správach mám 3. štádium ... mala som z neho veľmi čudný pocit ... jednal so mnou, akoby sa ponáhľal na vlak, vypočul si len to čo chcel ... chcem vás poprosiť o radu ... mám sa voči rozhodnutiu odvolať ... má to význam? V zákone 461/2003, prílohe č.4 sa uvádza: "po odstránení v pokročilých štádiách – po odstránení prsníkas exenteráciou axily, počas onkologickej liečby - 70-80%" Neviem, kde by som sa mala obrátiť s prosbou o radu ... Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
irve, 11. novembra 2010
Dobrý deň,v prípade, že ste skutočne mali T1N2MO, tak je to tretie štádium.
, 11. novembra 2010