hysterektomia

hysterektomia

dobrý deň.mám 29 rokov a dochádzam previdelne na cytologické vyšetrenia.v júni som mala cytologiu na 2 a pri ďalšom vyšetrení čo bolo v januári som mala 3A-B stredne ťažká.bola som preliečená polygynax tabletkami .po preliečení mi znovu vyšla 3A-B.bola som odoslaná na konizáciu .výsledky po konizácii neboli dobré a som objednaná na hysterektomiu maternice.prikladám výsledky konizát mierne nepravidelného tvaru veľkosti 2,6x2,4,výška od 0,4až po 1,1cm.rozrezaný je prevdep.na č.12,osobite spacovávame hornú a dolnú peru.na povrchu je prítomný šedo sfarbený hladký epitel s naznačenou transformačnou zonou ,najmä na hornej pere .sliznica v cervikálnom kanáli je zdrsnená,horný čípok spracovávame kompletne do 7bločkov a dolnú peru do 9bločkov .záver patologa (kyretáž hrdla)hlinová drť s rozbitými čiastkami endocervikálnej sliznice bez celulárnej atypie.zachytené sú však i fragmenty vrstevnatého dlaždicového epitelu s koilocytárnou atypiou a ťažkými dysplatickými zmenami v zmysle high grade SIL(konus z portia )v prekrájanom a komletne spracovanom konizáte čípka maternice je v oblasti širšej transformačnej zony na hornej pere v teréne pokročilej koilocytárnej atypie prítomný obraz ťažko dysplastických zmien až intraepitelového epidermoidného karcinomu v zmysle high grade SIL/CIS,so zachyteným ložiskom mikroinvázie do stromy dosahujúce hlbku 0,7mm a šírku 0,3mm,majúce obraz dobre diferencovaného epidermoidného karcinomu ,grade 1 .dysplastické zmeny sme v resekčnej línii nespozorovali .záver:mikroinvazívny epidermoidný karcinom čípka maternice ,gr.1zaujímal by ma váš názor či je potrebné pri takomto náleze vybrať maternicu .ako som písala na prehliadky dochádzam pavidelne vždy po pol roku pričom cytologia bola vždy dobrá tak nerozumiem ako sa to môže tak za pol roka zmenieť .za odpoveď predom ďakujem
Nela, 14. apríla 2009
Veľmi zle sa mi čítajú Vaše riadky. Nemalo by sa stať, aby žena, ktorá pravidelne chodí na cytologické vyšetrenia sa dopracovala k invazívnemu karcinómu. Bolo by potrebné, aby sa v cytologickom laboratóriu, kde vyšetrovali vaše cytologické stery v minulosti, dozvedeli o tom, že máte invazívny karcinóm. Mali by si tam vyhľadať Vaše sklíčka a zhodnotiť ich, aby sa poučili do budúcnosti – či sa stalo, že oni prehliadli bunky signalizujúce pred rakovinový stav, alebo skutočne na sklíčkach neboli bunky s pred rakovinovým stavom. V takom prípade pravdepodobne chyba nastala pri odbere steru, jeho fixovaní a transporte do cytologického laboratória. Dá sa pochopiť, že jeden dva stery sa nesprávne vyhodnotia, ale nemalo by sa tak stať u všetkých sterov. Vývoj od infikovania sa ženy HPV po vznik invazívneho karcinómu sa odhaduje na viac ako 10 rokov, teda za tú dobu sa muselo u Vás vykonať mnoho sterov, ktoré mali signalizovať, že nastali zmeny na bunkách Vášho hrčka maternice. Na každý pád by sa z vášho prípadu mali poučiť všetci zainteresovaní do vašich cytologických vyšetrení v minulosti. Čo sa týka súčasného stavu. Vo vašom prípade sa jedná o mikroinvazívny karcinóm krčka maternice v št. IA1. Štandardnou liečbou je jednoduchá hysterektómia s ponechaním vaječníkov vzhľadom na Váš vek ak už neplánujete rodiť. Je možný i konzervatívny postup – vzhľadom k tomu, že okraje konusu sú v zdravom tkanive a karcinóm bol naozaj veľmi malý, mohla by sa vykonaná konizácia považovať za dostatočný liečebný výkon. Ak sa rozhodnete pre konzervatívny postup, mali by ste si nájsť gynekológa, ktorý ovláda kolposkopiu a ktorý bude posielať Vaše cytologické stery do kvalitného cytologického laboratória, pretože budete potrebovať cytologické kontroly častejšie. Musíte sa poistiť tak, aby sa nezopakovalo to, že sa nezistí včas, že eventuálne pretrváva pred rakovinový stav – v prípade, že sa konizáciou neodstránili všetky choré bunky, alebo sa včas nezistí, že sa znovu vytvoril pred rakovinový stav.
, 14. apríla 2009