Hyperdenzné ložisko

Hyperdenzné ložisko

dobrý deň,dcéra bola Na CT vyšetrení má popis takýto: SA priestory sú nerozš. Sčš v úrovni falxu a 3.komory nedislokované. KS symetrický, nedilatovaný, bez presunu. Vľavo P subkortikálne na superficiálnejších vrstvách vidno drobné hyperdenzné ložisko v dlžke 9 mm denzi 96 HU-kalcifikát. Bojím sa, neviem,čo znamená to ložisko v dlžke.... Ďakujem
Mária, 25. októbra 2011
Každá vyšetrovacia metóda je na inom princípe a podľa toho je i popis, ktorý prispieva k určeniu diagnózy, u Vašej dcérky bolo zistené malé ložisko o veľkosti 9 mm a je skalcifikované- to znamená, že je v ňom uložené zvýšené množstvo vápnika. Podľa uloženia a chovania daného nálezu lekári rozhodnú o ďalšom postupe.
, 25. októbra 2011