homocysteín

homocysteín

V poslednom období som čítal na na internete články o homocysteíne a jeho úlohe pri pri vzniku viacerých civilizačných chorôb (i nádorových). Chcem sa spýtať -robí sa na Slovensku vyšetrenie na hladinu homocysteínu?-zaoberá sa týmito správami aj LPR ?
Milan, 4. marca 2008
Homocystein je aminokyselina, ktorej hladina môže byť v krvi zvýšená pri niektorých cievnych ochoreniach. Pri nádorovej chorobe sa zatiaľ jej význam nepopisuje, ak aj áno, tak to sú výskumné práce, ktoré od prípadného využitia v praktickej medicíne majú ešte ďaleko. V Bratislave sa vyšetruje homocystein napr. v nemocnici na Kramároch.V LPR sa venuje pozornosť novostiam v onkologickom výskume, no keďže ide o rozsiahlu oblasť lekárskeho výskumu, vyberajú sa na programy, poučenia, výuku v škole a iné formy osvety problémy, ktoré sú už dobre rozpracované a aktuálne pre našu spoločnosť. Ako nám je známe, špeciálne problémom homocysteinu v súvislosti s nádorovou chorobou sa u nás nikto nezaoberá.
, 4. marca 2008