hodnota NSE

hodnota NSE

V priebehu posledného roka som trikrát odpadla v dôsledku hnačky. Bola som na gastro vyšetrení, všetky okomarkery som mala negatívne okrem NSE hodnota až 51,1. CT mi nediagnostikovalo žiadne ložisko tumoru v brušnej dutine, v žalúdku a pankreasu. Doktorka mi povedala, že sa jedná pravdepodobne o minimálny nádor, ktorýnie je možné zaznamenať žiadnym prístrojom resp. s obtiažou identifikovať. Moja otázka je takýto typ nádoru vo väčšine prípadov malígny? čo sa dá podniknúť v liečbe ak nemáme ložiko nádoru a pravdepodobnosť zistenia výskytu je minimálna, cítim sa zdravo.
Janula, 19. septembra 2011
"Onkomarkery" nie vždy znamenajú onkologické ochorenie a ich význam narastá až pri zistenom a liečenom nádore - informuje o úspešnosti liečby. Ak Vaša pani doktorka myslela na karcinoid, je možné obrátiť sa na prof. MUDr. Kiňovú, PhD. vo Fakultnej nemocnici na Mickiewiczovej ulici, ktorá sa tomuto ochoreniu venuje dlhé roky. Porozmýšľajte ešte o správnosti a pravidelnosti Vášho stravovania či práve tam nie je hlavná príčina.
, 19. septembra 2011