hľadám pomoc

hľadám pomoc

Mám diagnózu C20 T3N2Mo-III.Som momentálne v liečbe ,beriem chemoterapiu + Xeloda.Zároveň mám urobený vývod ileostómiu.Potrebuje poradiť na akého psychológa alebo psychiatra mohla obrátiť.Bývam v Prešove.Potrebujem pomoc,zvládam to dosť ťažko,mám46 rokov.
Viera, 4. júla 2012
Dobrý deň. Je správne a veľmi dobré, že ste sa rozhodli vyhľadať psychológa, aby Vám pomohol zvládnuť náročnú situáciu, v ktorej ste sa s príchodom ochorenia ocitli. Mnohí pacienti túto možnosť váhajú využiť, hoci pomoc potrebujú, čo je skutočne na škodu, zvlášť, ak sa im táto pomoc ponúka. Keďže onkologické ochorenie so svojim priebehom i s liečbou je skutočne náročné na zvládanie i po psychickej stránke, Liga proti rakovine od roku 2010 realizuje projekt "Psychosociálna pomoc pre onkologických pacientov", v rámci ktorého psychológovia vo viacerých mestách na Slovensku poskytujú bezplatné psychologické služby onkologickým pacientom. V rámci tohto projektu poskytuje bezplatné služby pre onkologických pacientov psychologička Mgr. Katarána Lanščáková, neváhajte ju osloviť na tel. čísle 0944 213 514 alebo emailom na k.lanscakova@post.sk.Želám Vám v mene svojom i v mene Ligy proti rakovine všetko dobré, veľa fyzických i psychických síl potrebných na zvládnutie liečby a i na rekonvalescenciu po liečbe. S pozdravom, Mgr. Lucia Budáčová
, 4. júla 2012