hepar

hepar

Dobrý deň,pri náhodnom ultrasonografickom vyšetrení kvoli vysokemu cholesterolu 7,8 bolo zistené Hepar: ma prav.homogennu strukturu,primeranu echogenitu je bez ložiskových zmien.Ventralne od choledochu je hyperechogénny okrsok parenchýmu na ploche 17x10mm charakteru fokalnej steatozy.Intrahepatalne a extrahepatalne žlčovody nedilatované.Véna portae a intrahepatalne vény nerozšírené.Záver: v pravom laloku heparu fokalna steatoza.Ostatné parenchýmové brušné orgány bez pat.zmien.Nič mi k tomu nepovedali a obvodna MUDr.je na dovolenke.ďakujem
jana, 11. februára 2015
Dobrý deň,fokálna steatóza znamená, že časť pečene je stukovatelá.To súvisí aj s tým, že máte v krvi vyššie hodnoty cholestorolu. Neviem či Vám vyšetrili všetky zložky lipidov - LDL cholesterol, HDL cholesterol,triglicidy. Na základe labor.vyš. Vás obv.lekár poučí o diéte ev.o nutnosti medikamentóznej terapie.
, 11. februára 2015