gioblastom multiform

gioblastom multiform

Dobrý deň, moja otázka prináleží odpovedi na vitamín B17 zo 16.2.2011.Pýtala som sa ,prečo u nás nie sú dostupné injekcie B 17.Je chemoterapia lacnejšia ako tento druh vitamínu, keď sa odvolávate na súhlas zdravotnej poisťovne?
ludmila, 16. februára 2011
Pravdepodobne som Vám nejasne odpovedala, ale lieky dané do praxe-ich podanie pacientovi- celosvetove prechádza tvrdými, niekoľkoročnými výskumami, sledovaním ich liečebenej úspešnosti, ich vedľaších účinkov a ak splňajú potrebné kritériá, sú zavádzané do praxe po odsúhlasení na to určených vysokoodborných inštitúcií. Následne sa dostávajú do zdravotných zariadení a môžu sa používať na liečbu danej choroby, takýto postup sa ukázal najbezpečnejší.Financie nie sú vždy podstatné. U malého počtu pacientov sa môžu vyskytnúť komplikácie a vtedy ak je dostupný "druhostupňový" evidovaný liek, s odôvodnením ho môžu uvoľniť jednotlivé poisťovne. Dnes cez internet je takmer každému dostupný register odsúhlasných , evidovaných liečiv, ktoré sa môžu používať v naších zdravotníckych zariadeniach.
, 16. februára 2011