finančné príspevky

finančné príspevky

Dobrý deň! Som onkologická pacientka, t. č. beriem chemoterapiu.Okrem toho som matka 5 detí. Najmladšie má 2 roky a som na rodičovskom príspevku. Manžel je jediný zárobkovočinný. Takže keby zostal doma,to by nás finančne položilo. Preto sa pýtam, či mám nárok na nejaké finančné príspevky od štátu napr. pre opatrovateľku detí.Pretože teraz veľa chodím po lekároch, som v nemocnici, alebo po chemoterapii to doma sama nezvládam. Na aké príspevky mám nárok? A kde sa to vybavuje? Ďakujem
Vierka, 29. augusta 2013
Dobrý deň prajem,odpovedám na Váš dotaz ohľadom možných príspevkov.V prípade, ak Vaša PN bude trvať dlhšie ako rok, treba požiadať o invalidný dôchodok. Žiadosť o jeho priznanie spisuje pracovník pobočky príslušnej Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu žiadateľa.Po skompletizovaní žiadosti Vás posudkový lekár pozve na komisiu lekárska posudková činnosť, kde posúdia mieru poklesu vykonávať zárobkovú činnosť a vydajú rozhodnutie.Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je posudkový záver, ktorého obsahom sú sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia vo všetkých oblastiach kompenzácie, na ktoré má nárok a návrh kompenzácie vo všetkých oblastiach.Máte nárok - na základe príjmov v rodine na finančnú kompenzáciu - k čomu ale treba doložiť za predchádzajúci kalendárny rok, zákon č. 447/2008 a 448/2008. Máte nárok - podľa miery ochorenia aj na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na jej zabezpečenie. Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky - ak by ste potrebovali,kontaktujte ma prosím osobne alebo telefonicky na Linke pomoci LPR - každý štvrtok od 9 - 13 hod na tel. čísle 02/52965148, prípadne osobne na Brestovej ul.6, Bratislava.So želaním pekného dňa Soňa Ďurčová
, 29. augusta 2013