Finančná kompenzácia

Finančná kompenzácia

Dobrý deň, môjmu ujovi bola diagnostikovaná rakovina spodiny ústnej do dnešného dna bol živiteľom rodiny pretože jeho manželka je na invalidnom dôchodku. Je možná nejaká finančná kompenzácia má na nejakú nárok okrem toho že mu bude vyplácaná PNka.
Lucia, 6. júna 2014
Váš ujo môže požiadať ÚPSVaR , oddelenie posudkovej činnosti o posúdenie miery funkčnej poruchy a z toho následne vyplývajúce možnosti kompenzácie s ním preberie pracovník daného odboru, ktorý mu zároveň poskytne príslušné formuláre.Po vypršaní podpornej doby môže požiadať o invalidný dôchodok- danú situáciu treba riešiť s praktickým lekárom a sociálnou poisťovňou.Môže požiadať LPR o jednorazovú finančnú pomoc (info na 02/52921735).V prípade, ak má deti, ktoré študujú alebo sú maloleté, môže požiadať nadáciu Dobrý anjel o opakovanú finančnú pomoc, ak ich príjem nepresahuje 1000€ mesačne.S prianím pekného dňa Baranová
, 6. júna 2014