Ewingov sarkóm

Ewingov sarkóm

Čo znamená pre pacienta a pre jeho rodinu diagnóza Ewingov sarkóm? Ďakujem
Katka, 30. apríla 2009
Ewingov sarkóm je v podstate vážny nález. Jeho spôsob liečby a šanca na vyliečenie je rozdielna podľa pokročilosti ochorenia, lokalizácie a nakoniec aj detailnej histologickej štruktúry.
, 30. apríla 2009