Endometroidný karcinóm

Endometroidný karcinóm

Moja mamka je po gynekologyckej operácí-bola vybraná maternica, ktorá bola veľmi veľká,bola vyberaná po kúskoch . V jednom z rezov vyšla biopsia , že ide o polypózne rastúci endometroidný karcinóm s mitotickou aktivitou stredného stupňa,prítomné sú ložiskové nekrózy,známky invázie do kapilár a myometria sa nezistila. Mamka má 76 rokov.Prosím Vás o vysvetlenie. Ďakujem.
Ľudmila, 11. augusta 2009
Vašej mamke vyoperovali maternicu pre rakovinu tela maternice. Histologický nález hovorí, že v dutine maternice bol polypovitý karcinóm, ktorý sa nazýva endometroidný a má strednú aktivitu delenia. O tom, či bude potrebovať aj následnú liečbu ožarovaním jej určite povedali v nemocnici pri prepustení. Neudávate kompletné znenie histologického nálezu, preto sa k tejto liečbe neviem vyjadriť.
, 11. augusta 2009