Dysplázia cervixu

Dysplázia cervixu

Dobrý deň, mám 33 rokov, bezdetná (liečba sterilitas primaria neúspešná), pred rokom mi vyšla cytológia ASC-H(nie je možné vylúčiť HSIL), následne mi bola robená knips biopsia s výsledkom CIN I,a test na HR-HPV pozit., v trojmesačných intervaloch som potom absolvovala cytologické vyšetrenia vždy s výsledkom PAP III a ASCUS, v marci 2O11 mi bola opätovne vykonaná knips biopsia i cytológia, pričom cytológia bola dobrá - PAP I a bez intraepitelových zmien a malin., avšak záver biopsie znel: "V kompletne spracovanom a sériovo zrezanom materiáli sú dva fragmenty kryté skvamóznym epitelom s akantózou a koilocytózou bez jednoznačnej dysplázie, drtený fragment s metaplastickým skvamóznym epitelom s ľahkými dysplastickými zmenami a drteným endocervikálnym epitelom bez nápadnejšej atypie a len na jednom mieste povrchu s reaktívnymi zmenami. Obraz dopĺňa polypoidne konfigurovaný fragment sliznice krytý skvamóznym epitelom s miernou akantózou, koilocytózou a ľahkými dysplastickými zmenami, ktorý prechádza v metaplastický skvamózny epitel so stredne ťažkými a okrskovite ťažkými dysplastickými zmenami (CIN II-CIN III) na povrchu i v ojedinelých žllliazkach. Ostatný zachytený epitel v tomto fragmente nevykazuje nápadnejšie zmeny. V stróme je chronický aktívny nešpecifický zápal." Na základe tohto nálezu som podstúpila LEEP konizáciu krčku.Jej výsledky by mali byť o dva týždne. Chcem sa spýtať, čo môže byť príčinou takého rozdielneho výsledku cytológie a biopsie a tiež, pokiaľ konizácia odstráni predrakovinový stav, budem sa môcť spoľahnúť na kontrolné cytologické vyštrenia, ktoré by v pravidelných intervaloch mali nasledovať, keď súčasná cytológia bola tiež úplne v poriadku a biopsia preukázala ťažké dysplastické zmeny? Zároveň sa chcem spýtať, v ktorom štádiu by zmeny na krčku mali byť riešené onkogynekológom, zatiaľ bol môj stav riešený len mojim všeobecným gynekológom bez špecializácie na onkogynekológiu.Ďakujem za odpoveď.
Ina, 9. apríla 2011
Cytologické cyšetrenie aj v akreditovanom cytiologickom laboratoriu môže vykazovať až 25% chybovosť. Keďže však karcinóm vzniká až po viac ako 10 rokoch, tak ak žena chodí pravidelne na cytológiu, dysplázia sa zistí skôr ako by vznikol karcinóm. Na krčku môže byť súčasne prítomná ľahká, stredna aj ťažká dysplázia. Keďže nemáme nič kvalitnejšie ako cytologiu, tak ju musíme vykonávať - skutočne zachránila mnoho žien pred invazívnym karcinómom. Predrakovinové stavy môže riešiť gynekológ. Sporné prípady a invazívny karcinóm patrí jednoznačne do rúk špecialistu onkogynekológa. Podľa toho, ako sa riešil Váš prípad je Váš gynekológ vzdelaný v onkogynekológii. Z toho mám skutočne dobrý pocit.
, 9. apríla 2011