dvojitá rakovina

dvojitá rakovina

Otcovi - 72 r. bol diagnostikovaný Grawitzov tumor, ktorý mu bude operovaný koncom septembra. Zároveň mu pre zvýšené PSA robili biopsiu prostaty, z ktorej sa dnes dozvedel výsledok: Záver patológa: v vzorkách z 8 invazívny rast stredne diferencovaného adenokarcinómu bez nekróz - grade II, Gleasonovo skóre 7 /3+4/. Súvisí táto diagnóza s tumorom na obličke? Lekár sa vyjadril, že prostatu bude riešiť až po operácii obličky. Bude podľa Vášho názoru aj tu potrebná operácia? Nemôže čas zhoršiť nález na prostate? Otec sa cíti dobre, má len problémy s močením. Nemal by lekár pri oznámení diagnózy pacientovi aj túto diagnózu a aj možnosti liečby aspoň vysvetliť? Veď sa toľko hovorí aj o vplyve psychiky na zdravotný stav. Ďakujem za odpoveď
dana, 8. septembra 2008
Tieto malígne nádory navzájom nesúvisia. Liečba malígnych nádorov závisí okrem iných faktorov aj od štádia choroby. Žiaľ, štádium choroby ste neudali ani pri karcinóme obličky, ani pri karcinóme prostaty. Preberieme tieto choroby zvlášť.Karcinóm obličky (Grawitz): jedinú účinnú liečbu v súčasnosti predstavuje chirurgická, ktorá spočíva v chirurgickom odstránení celej obličky. Ďalší liečebný postup ovplyvňuje prítomnosť metastáz. Ak nie sú metastázy v čase diagnózy nádoru obličky dokázané, nie je potrebná žiadna liečba. Pacient sa iba sleduje a lieči sa iba pri objavení metastáz. Liečba metastáz spočíva v chemoterapii. V ostatných rokoch sa začala používať pomerne účinná chemoterapia, ktorá predtým nebola známa.Karcinóm prostaty: primárny karcinóm s Gleasonovým skóre 7, patrí do skupiny závažnejších karcinómov prostaty. Liečbu opäť určuje štádium chorroby. Liečba je iná v lokalizovanom štádiu ako v lokálnom pokročilom, prípadne metastatickom. V lokalizovanom štádiu sa liečba orientuje na samotnú prostatu, v lokálne pokročilom a metastazujúcom na okolité štruktúry (lymfatické uzliny), prípadne na vzdialené orgány (kosti). Treba poznamenať, že karcinóm prostaty je pomaly rastúci karcinóm a liečba sa môže začať po operácii karcinómu obličky. Ak však sa plánuje pri liečbe karcinómu prostaty hormonálna liečba, môže sa s ňou začať hneď. Závisí od štádia oboch karcinómov a ich prognózy.Nakoniec na Vašu poslednú otázku existuje jediná správna odpoveď. Je samozrejmé, že s pacientom treba pohovoriť a všetko mu vysvetliť.
, 8. septembra 2008