Duktový karcinóm in situ

Duktový karcinóm in situ

Dobrý deň,Vážený pán doktor,v decembri r.2007 sa mi začala vťahovať bradavka a z toho dôvodu som požiadala o mamografické vyšetrenie. Pri zväčšenej projekcii bol diagnostický záver:bilat.žľaza charakteru neprav.involúcie s asymetriou 1.dex centrálne v porovnaní s predch.snímkami progresia opacity 1.dex v USG vyš.prsníkov:4 hypoech.zóny do 10mm v centr.obl. dif. dg. mult.mal.TU seu adenóza?MK 1.dex laterálne atyp.novozistené VM? USG idem v oblasti MK nepozorovať. Doporučené MRI a a core cut.MRI prinieslo :Vpravo retroareolárne / IMA 27-32/ sa zobrazuje patol.konfig.žľazy s naznač.zbiehaním veľkosti cca 20x17mm, s retrakciou mamily, vykazuje vysoký stupeň prolif.aktivity/ s TIC typ III/ suspekt.vzhľadu. V dynamickej pokontrastnej štúdii však dochádza k difúznemu heterogénneu enhacementu reziduálneho fibroglanulárneho tkaniva v CQ a v LQ na ploche cca 65-70 x55 x30-35mm,s vysokou proliferačnou aktivitou / TIC typ III/vo všetkých meraných oblastiach.Vľavo v CQ sa zobrazujú dva mierne dilat.dukty vyplnené zahusteným obsahom, pričom v dynamickej pokontrast.štúdii sa v nich vo vzdialenosti cca 4.5 cm od mamilly vysycujú drobné oválne lézie s nižším stupňom prolif.aktivity-možné drobné papilómy/ IMA 35 7x5mm a IMA 28-30 10x5mm. Na r. LQ /IMA / je drobná lézia 7*5mm s nižším st.prol.-možná prolif.intrammamár.LU. V zobraz.rozsahu axíl sú bilat. tukovo degen.LU a axil 1.dex. sú okrúhlejšie LU do 10mm. Záver: Atyp. ložisko s naznač. zbiehaím 1.dex.retroareolárne s vys.st.prolif.akt.-susp. al. TU. Difúzna infiltrácia rezid.žľazy v CQ a v LQ vysokoprolif.procesom - EIC ? DCIS ?- doplniť biopsiu.Makroskopický nález core cat: šedobelavé útržky,ZKMikroskopický: Valčekovité punkčné vzorky z prs. s regres.zmenami, epiteliózou, papilomatózou, duktektáziami, zachytené lož. v prie. 3 mm so stredne ťažkými až ťažkými dysplastickými zmenami s komedo nekrózami. V sériových rezoch zachytené dve mikroskop.ložiská s výraznejšou dezmopláziou s prolif.vývodmi ,prevažne tubulovou rchitektúrou, stredne ťažkými atypiami a dysplastickými zmenami, mitózami. V sériových rezoch hemangio-alebo lymfangiovaskulová propagácia neprítomná.Iunohistochemické vyš.: estrog.80%, Proges-80%, Ki 67: 40% , p53: 60% , c-erbB-2: 3+ ,E-Cadherin: 3 +, HER 1+/negatívne/VPNI: 8-9 bodovZáver: Ide o dukt.carcin.in situ prsníka G/G3/ DCIS G2/G3/ s rizikom recidívy 50%. V sériových rezoch zachytené 2 mikroskop.dezmoplast.ložiská s prolif.dysplastic. a atypickými vývodmi-môže ísť už o dobre diferenc.invazívny karcinóm. Jednoznačné vyjadrenie k invázii je možné len z väčš.materiálu.Ďalš.makroskop.nález: šedohnedé útržky , ZKMikroskopický: zachytené jedno 6 mm ložisko mikropapil.až papilovou archit.,naznačenou aj apokrinnými zmenami, s miernymi až stredneťažkými dysplastickými zmenami budnik G1 až G2 non high grade zmeny, anizonukleózou, s fragmentovanými zhrubnutým chromatínom. Komedo nekrózy nie sú prítomné. Vzdiale.ložiska 6mm, od resekčne línie pod 1mm, histolog.klasif.G1/G2 VPNI: 7-8 bodov Sériové rezy bez znakov malignity.Pooperačná histológia priniesla:Makroskopický: excízia tuku a parenchýmu priemeru 4cm, so solídnym ložiskom 14mm. Makrosk.resekčný voľný okraj 10mm. Ostatné tkanivo bez pozoruhodnosítí. III.-IV.ložisko.Mikrosk.nákez . IN situ dukt.carcin. van Nuys gr. I/low grade/ VPNI. 4b.-doporučená š.ex a ďalší z toho istého dňa:akroskop. excízia tuku a pranch. prieeru 3cm-bez náp. infiltrat.zmien.Exc: I-II.Mikroskop. nále.a záver.. V dodanom radikalizovanom tkanive prsníka zachytené v časti duktov ložiská DCIS/ low grade/ max. priem 3mm. VPNI. nebolo uvedené.Po operácii som absolvovala ožarovanie v celkov.dávke 50,0Gy.Teraz mi bol doporučený Tamoxifén. Chcela by som Vás poprosiť o radu, či na základe uvedených výsledkov je pre mňa Tamoxifén vhodný ?/výsledky imunohistochemické som uviedla vyšši/. Čítala som, že liečba Letrozolom má nižšie vedľ.účinky ako liečba Tamoxifénom.Ak mám HER 1 +/negatívne/ je pre mňa táto liečba vhodná? Aký máte názor pri mojej diagnóze na liečbu TRASTUZUMABOM?. Keď porovnávam výsledky core cat a pooperačnej histológie, zdá sa mi ako keby konečná histol.nepotvrdila v plnom rozsahu výsledky core cat. Vnímam to dobre? Z môjho pohľadu sa mi to zdá ako veľká diferenciácia. Veľmi Vás prosím o Váš názor k mojim otázkam a celkove k prognostickým ukazovateľom v mojej diagnóze. Potrebujem byť zorientovaná, poznať skutočnosť,nevedomosť ma ubíja . Veľmi pekne Vám ďakujem za Váš čas a odpoveď. S úctou Marta
Marta, 6. októbra 2008
Milá Marta,z celého Vášho rozsiahleho listu som sa nedozvedel koľko máte rokov a rozsah prevedeného chirurgického zákroku – exstirpácia, kvadrantektómia, alebo mastektómia? Axilárne lymfatické uzliny vybraté? Negatívne? Všetky tie Vaše výsledky by nasvedčovali na taký úplne hraničný nález – na hranici. Ak už aj bolo trochu za „ hranicou“, tak je to úplne „ low grade“ , HER-1 ( negat.). To všetko je veľmi dobrá prognóza. Bola ste aj ožiarená. Ten Tamoxifen je veľmi dobrý a myslím úplne dostačujúci.
, 6. októbra 2008