Duktálny karcinóm in situ

Duktálny karcinóm in situ

Dobrý deň,naliehavo vás prosím o radu ako ďalej pokračovať pri odobratom pozit.nádore mi vyšla takáto hist.:nádor rastie vo forme roztrúsených vývodov s intraluminálnou prop.,jedno z najväčších ložísk má len priemer 5 mm na priemere,postihnuté dukty navzájom nesúvisia,sú medzi sebou oddelené intaktnou strómou.ORAJE CHI.LÉZIE::horný intraduk.prop.karcinómu,laterálny: DCIS cca 7 mm od okraja,dolný:DCIS,mediálny:kancerizácia lolubov IMUNOHIST.VYŠ:ER:pozit.takmer 100%pozit.buniek,stredný stupeň int.,PR:pozit.stav 50%pozit.buniek,stredný a silný st.int.,HER 2: negat.stav,p 53: nagat.E-cadherin:pozit,Ki67:cca 15%pozit.buniekMOLEK.KLAS.:luminálny A podtyp,SENTINEL.LU:obe sú bez známok metastáz HRL:vhlbšíchrezochzach.intradukt.prop.karc.,LRL:negat,DRL:negat,MRL:negat všetky res.okraje bez známok nádorovej infiltrácieSú v mojom prípade nutné ožarovania alebo stačí nádor sledovať?Ďakujem vám za odpoveď,s pozdravom Hamarová.
Janka Hamarová, 13. novembra 2012
Dobrý deň, záleží aj od veku pacientky a iných pridružených ochorení, čo určite Váš lekár berie do úvahy. Nebojte sa preto konzultovať Vaše otázky priamo s ním.Prajem všetko dobré.
, 13. novembra 2012