dostupnosť protónovej liečby

dostupnosť protónovej liečby

Dobrý deňBiopsiou prostaty mi bol zistený karcinóm- tri vzorky z desiatich boli malígne. Mám teraz absolvovať injekčnú liečbu. Prostredníctvom internetu som sa dozvedel o protónovej liečbe ožarovaním v Pražskom centre, kde je uvedené že aj pre slovenských pacientov sa táto liečba poskytuje a dokonca aj prepláca to Všeobecná poisťovňa v ktorej som poistený. Moja otázka znie akú nádej mám na takúto liečbu a ako mám postupovať? Pravdepodobne to v mojom prípade nie je dostupné pre môj vek. Mám totiž už 79 rokov.
Milan Piško, 3. mája 2014
Pri opise Vašej choroby ste neopísal výsledok PSA a výsledok histologického vyšetrenia (Gleasonovo skóre), teda nálezy, ktoré sa musia brať do úvahy pri výbere liečby. Prosím o doplnenie o tieto údaje, prípadne si môžete zavolať na Linku pomoci vždy v utorok medzi 14:00-16:00 a doplniť tieto informácie (tel. 02/52 96 51 48).Priateľské pozdravy Dr. M. Horňák
, 3. mája 2014