Doplnenie údajov pre Prof. MUDr. Horňaka

Doplnenie údajov pre Prof. MUDr. Horňaka

K mojím otázkam o dostupnosti liečby zo dňa 3. 5. 2014 žiadate doplniť PSA - bolo 18 a Gleasonovo skoré 3+3=6, vo vzorkách 6., 7 a 8. Za odpovede srdečne ďakujem
Milan, 8. mája 2014
Histologicky ide o veľmi pomaly rastúci karcinóm, ktorý spravidla neohrozuje život . V súčasnosti sa preto už neodporúča liečiť, najmä nie je u 79-ročného pacienta. Adekvátne je pravidelné sledovanie pacienta. Niektorí autori odporúčajú hormonálnu liečbu. Podľa súčasných smerníc Európskej urologickej spoločnosti sa už neodporúča vyhľadávanie karcinómu prostaty po 75 rokoch.V súčasnej urologickej literatúre chýbajú výsledky protónovej liečby.S pozdravom Dr. Horňák
, 8. mája 2014