Diagnoza C50.9 vychádzky.

Diagnoza C50.9 vychádzky.

Dobrý deň, vedeli by ste mi poradiť pri tejto diagnoze C50.9 či sú určené vychádzky podla lekára alebo mám nárok na neobmedzené vychádzky? Ďakujem.
Laura, 17. júna 2015
Dobrý deň, stanovenie vychádzok počas pracovnej neschopnosti je súčasťou liečebného režimu dočasne práceneschopnej osoby.Rozsah a čas povolených vychádzok určuje ošetrujúci lekár podľa druhu a závažnosti ochorenia posudzovanej fyzickej osoby aj so zreteľom na diagnostický a liečebný proces v čase dočasnej pracovnej neschopnosti.Z uvedeného vyplýva, že stanovenie rozsahu a času povolených vychádzok počas PN jevýlučne v pôsobnosti ošetrujúceho lekára,ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientovi.Opodstatnenosť stanovenia celodenných vychádzok môže byť predmetom kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu,ktorú vykonáva u ošetrujúceho lekára posudkový lekár príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.
, 17. júna 2015