diagnóza

diagnóza

Prosím Vás o vysvetlenie diagnózy: bilaterálne prítomný hyperechogénny žľazový parenchým bez ložiskových zmien. Vľavo na rozhr.HQQ cystické ložisko do 6mm, v pravo na rozhr. LQQ cysta do 5mm. V pravo na rozhr. HQQ prítomné hypoechogénne naznačené laločné ložisko 8.5x8.2x5mm, charakteru FiA. Záver: BI-RADS 3. Cysty bilat. Hypoechogénne ložisko na rozhr. HQQ vpravo - v.s. FiA Ďakuje
marianna kruteková, 11. augusta 2008
Milá pani Kruteková,ten záver je takto formulovaný BI–RADS–3: najpravdepodobnejšie ide o benigný nález – kontrola s časovým odstupom 3 – 6 mesiacov. Súhrnne teda – malé cysty a fibroadenóm. Teda benigný /nezhubný/ nález.
, 11. augusta 2008