Diagnoza

Diagnoza

Dobrý deňmojej 75 ročnej matke identifikovali diagnozu C67.3, ktorú neskor upravili na C54.1. Vlasten ani neviem ktorá platí. MAtka bola pred rokmi liečená na C54.1 ožarovaním. Nová diagnóza bola určená v oktobri minulého roka. Do dnes matka nie je nijako liečená, neberie lieky, iba injekcie na riedenie krvi aby netrpela hematuriou. Lieči sa aj na srdce, je slabá a zažívame neskutočné posúvanie pacienta medzi spádovou nemocnicou a nemocnicou koncovou 60 km cestujeme na kozilium, ktoré sa nakoniec nekoná, s ťažko pohybujucou matkou sa musíme osobne ist nahlasit na CT, ktoré dostaneme o 3 týždne, potom je záver že chemoterapia nepripadá do úvahy ani radioterapia, treba to len pozorovať. Chýba nám seriozna informácia, nevieme či je to milostivá lož alebo neochota. Existuje u nás miesto, kde bude matka na jednom mieste kompletne vyšetrená a určená diagnóza a nám deťom zhrnutý stav a možnosti??? Pavol
Pavol, 13. januára 2013
Podľa toho, čo píšete, platia obe diagnózy, každá sa týka iného orgánu, prvá diagnóza súvisela s maternicou, druhá sa týka močového mechúra. Injekčným podávaním sú aplikované lieky, takže dostáva konkrétnu liečbu i liečbu na ochorenia ,ktorými trpí.Predpokladám, že mamička má svojho ošetrujúceho lekára, ktorý by mal mať prístup ku všetkým záverom vyšetrení prístrojmi i odbornými lekármi a mal by Vás vedieť informovať o diagnózach i o liečbe . Zdravotná poisťovňa Vašej mamičky by Vám mala vedieť poradiť ako na základe zazmluvnenia s jednotlivými pracoviskami najoptimálnejšie postupovať v rámci Vašeho bydliska.
, 13. januára 2013