diagnoza

diagnoza

Dobrý deň, čo znamená M-01120 morfológia histologického nálezu podľa MKCH-0 v preklade do slovného a zrozumiteľného vyjadrenia? A aký rozdiel je v diagnóze podľa MKCH-0 a MKCH-10? Pretože v histologickom náleze sú diagnózy podľa týchto dvoch klasifikácii úplne odlišné. ďakujem
anonym, 6. októbra 2009
Dobrý deň,novými dokonalejšími prístrojmi, metodami , vyšetreniami sa denne objavia nové poznatky, ktoré sa overujú a na základe týchto overených poznatkov vznikajú alebo sa doplňujú-rozširujú medzinárodné statistické klasifikácie chorôb a pridružených zdravotných problémov a záleží od medzinárodnej komisie odborníkov aké zmeny sa zavedú do nových rozšírených klasifikácií, aby tieto boli jednotné a podľa nich sa dali robiť takmer rovnaké medicínske rozhodnutia v prognóze i liečbe chorôb s prihliadnutím na jednotlivé krajiny a na jedinečnosť každého z nás.Vždy sa postupuje podľa najnovších schválených klasifikácií.
, 6. októbra 2009