Dg. C61 Zhubný nádor predstojnice

Dg. C61 Zhubný nádor predstojnice

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na Váš názor ohľadne zdravotného stavu môjho uja. 78 ročný pacient s ICHS, je po koronaroangioplastika pre IM s ponechaním stentu. PSA: 12,37Dg. C61 Zhubný nádor predstojniceZ 10 vzoriek vyšli 4 pozitívne. 1, 2, 4, 6, 9, 10 vzorka – Tkanivo prostaty bez PIN high hrade, bez evidentných nádorových zmien, bez iného podstatnejšieho nálezu.3 - Tkanivo prostaty so štruktúrami ACINAR ADENOCARCINOMA- Gleason score 6 (3 + 3), grade II- bez zistenej angioinvázie, bez perineurálnej nádorovej permeácie- celková mikroskopická dĺžka valčeka cca 8 mm- celková lineárna nádorová infiltrácia cca 2,5 mm- maligna nádorová infiltrácia predstavuje cca 30% objemu zaslaného materiálu5 – Tkanivo prostaty so štruktúrami ACINAR ADENOCARCINOMA- Gleason score 6 (3 + 3), grade II- bez zistenej angioinvázie, bez perineurálnej nádorovej permeácie- celková mikroskopická dĺžka valčeka cca 8 mm- celková lineárna nádorová infiltrácia cca 2,5 mm- maligna nádorová infiltrácia predstavuje cca 25% objemu zaslaného materiálu7 – Tkanivo prostaty so štruktúrami ACINAR ADENOCARCINOMA- Gleason score 6 (3 + 3), grade II- bez zistenej angioinvázie, bez perineurálnej nádorovej permeácie- celková mikroskopická dĺžka valčeka cca 7 mm- celková lineárna nádorová infiltrácia cca 0,5 mm- maligna nádorová infiltrácia predstavuje cca 7% objemu zaslaného materiálu8 – Tkanivo prostaty so štruktúrami ACINAR ADENOCARCINOMA- Gleason score 6 (3 + 3), grade II- bez zistenej angioinvázie, bez perineurálnej nádorovej permeácie- celková mikroskopická dĺžka valčeka cca 6,5 mm- celková lineárna nádorová infiltrácia cca 4,5 mm- maligna nádorová infiltrácia predstavuje cca 70% objemu zaslaného materiáluOdporúčajú mu radikálnu prostatektomiu. Vzhľadom na jeho chorobu srdca má navštíviť internistu, či mu zákrok odporuči. Vopred ďakujem za odpoveď
Jana, 12. júla 2015
Dobrý deň, v posledných rokoch sa nádor z Gleasonovým skóre 6 (3+3) podľa amerických a západoeurópskych urológov nepovažuje za malígny nádor a neodporúča sa liečba radikálnou prostatektómiou (nádor spravidla nemetastázuje).U nás sa radikálna prostatektómia robí aj pri nádoroch s Gleasonovým skóre 6.V r. 2015 v časopise Európska urológia objavil článok: It is Time to Change the Treatment Paradigm for Prostate Cancer!(Je čas zmeniť liečebný postup pri karcinóme prostaty! Článok je od autorov Urs E. Studer a Peter C Albertsen. Ide o urológov, ktorí sa najviac zaoberajú touto problematikou.Takže toľko môj názor na Vašu otázku...
, 12. júla 2015