dermatofibrosarcoma protuberans

dermatofibrosarcoma protuberans

Dobrý deňpo odstránení kožného útvaru nad pravou lopatkou na chrbte v celkovej anestéze(58x45x21mm)prišel výsledok :-dermatofibrosarcoma protuberans- prerastá do podkožia- ložisko dosahuje do chirurgického okrajaz chirurgie ma poslali na onkologiu zvážiť možnosť ožarovania z okológie ma poslali späť na chirurgiu na dalšiu operáciu postihnutého miesta nad pravou lopatkou na chrbte som si našiel aj malú hrčku pod pravou lopatkou, a už mám dohodnutý termín na jej odstránenie v lokálnej anestézemám 41 rokov, na koži mám veľa pigmentových znamienok prosím o informácie, o možnostiach nájdenia dalších možných nádorov na, a pod kožous pozdravom F. Darák
František Darák, 26. júna 2011
DERMATO-ONKOLÓG je najoptimálnejšílekár, ktorý vyšetrí Vaše pigmentové znamienka a odporučí Vám najoptimálnejšípostup - či už liečebný alebo budete sledovaný v určitých časových intervaloch. Prajem Vám, aby chirurgický zákrok bol dostatočne radikálny.
, 26. júna 2011