D37.6

D37.6

V januári mi zistili pri sonografii náhodne tumor na pečeni. Keďže nevedeli presne stanoviť diagnózu, poslali ma na CT, magn.rezonanciu - stále len dohody a podozrenia. V apríli som poslala zdrav. dokumentáciu do B.Bystrice. Dnes som konečne dostala objednávku na nové CT až na september s D37,6. Fakt neviem, čo mám robiť, som z toho psychicky na dne, lebo to čakanie ma zabíja.Nikde nemajú čas a čakacie doby sú neuveriteľné, dokonca dovolať sa je veľký problém! Myslíte, že keby to bol zhubný nádor, nebude už v septembri neskoro?Ďakujem za pomoc.
Tima, 17. júna 2013
Nie je veľmi múdre meniť lekárov, ale i pracoviská, okrem iného kontinuita , porovnanie výsledkov, nemá nadväznosť, čo môže ovplyvniť stanovenie diagnózy. Na porovnanie chovania nálezu je potrebný časový interval, aby sa dal posúdiť jeho charakter a následne doporučiť doplňujúce vyšetrenia, prípadne stanoviť diagnózu. Tiež časté a rýchle opakovanie CT NMR nesie so sebou určité zdravotné riziko. Pravdepodobne, ak nemajú čas lekári /čo sú tiež len ľudia/ i prístrojového vybavenia je nie dostatok na množstvo vyšetrení ktoré je potrebné robiť, ale v tomto by Vám mohla pomôcť Vaša zdravotná poisťovňa, ktorá by mala mať prehľad o jednotlivých pracoviskách.Vždy sa potom spýtajte, prečo je zvolený postup, ktorý Vám bol navrhnutý, máte právo byť plne informovaná.
, 17. júna 2013