cytologia

cytologia

V roku 2007 som podstúpila konizáciu a kyretaž pre cyto PAP3.Tohto roku, záver cytologie: Benigne zmeny na bunkach a bunkové abnormality. Záplava kokovitých baktérií svedčiaca pre zmenu pošvovej flory, reaktívne zmeny na bunkách zápalového pôvodu. Prítomné sú početné prejavy skvamóznej metaplázie a mierne skvamózne intraepiteliálne zmeny - ľahká dysplázia (v oboch náteroch). Mám zatiaľ jedno dieťa. Chceli by sme mať ešte aspoň jedno. Je potrebné podstúpiť ďalšie vyšetrenia alebo postačí kontrolná cytologia o 3 mesiace. Dúfam, že kónizacia ešte nie je nutná.Ďakujem za odpoveď.
Elena, 8. decembra 2008
Škoda, že nepíšete aký bol histologický nález z konusu po konizácii, ktorú Vám vykonali v roku 2007. Terajší nález je len ľahký pred rakovinový stav. Stačí vykonať kontrolnú cytologiu o 4-6 mesiacov. Ak by cytologický nález pretrvával je potrebná kolposkopia. Zatiaľ nie je indikovaná konizácia.
, 8. decembra 2008