Cytologia

Cytologia

Dobrý deň, pán doktor,minulý rok som mala výsledok z cytológie III. Chcem sa Vás spýtať, ako často mi toto vyšetrenie môže vykonať gynekológ, či je to nejako dané poisťovňou, že iba raz či 2x do roka. Chcela by som to absolvovať aspoň 2x do roka, aby som bola spokojnejšia. Ďakujem pekne vopred za odpoveď.
Angelika, 8. marca 2008
Doteraz mala žena nárok na cytologické vyšetrenie 1x za rok zo zdrojov zdravotnej poisťovne. Od tohto roku budú mať cytologické vyšetrenie ženy hradené dva roky po sebe po jednom roku a ak budú obe vyšetrenia v norme budú ďalšie cytologie hradené v 3 ročných intervaloch. Je to určené podľa údajov ako pôsobí ľudský papilomavírus na bunky krčka maternice. Údaje o takýchto 3-5 ročných intervaloch v severských krajinách Europy dokazujú, že je to dostatočné. Naše zdravotné poisťovne musia racionálne hospodáriť s peniazmi, aby boli peniaze na liečenie chorých. Častejšie cytologické vyšetrenia sú zbytočné a sú vyhadzovaním peňazí. Samozrejme v prípadoch neistých cytologických výsledkov alebo pri kontrolách po liečbe pred rakovinových stavov sa cytologické vyšetrenia vykonávajú častejšie a vtedy ich prepláca zdravotná poisťovňa. Ak však žena chce mať vykonanú cytologiu častejšie môže o vyšetrenie požiadať svojho gynekológa ale vyšetrenie si musí v plnej výške sama zaplatiť. Doteraz sme v štáte vykazovali pomerne vysoké počty vykonaných cytologických vyšetrení za rok, ale počty žien s rakovinou krčka maternice nám z roka na rok stúpal. Je to spôsobené tým, že niektoré ženy chodili na cytologiu i 4x do roka a iné ženy nemali cytologiu urobenú ani raz za život. Teraz sa s prijatím nového zákona situácia zmení. Ženy budú na cytologické vyšetrenia pozývané a bude evidencia, aby sme vyšetrili všetky ženy vo veku od 23 do 64 rokov. Samozrejme, že ak budú zdravotné dôvody, cytologické vyšetrenie sa vykoná i ženám mladším ako 23 rokov alebo starším ako 64 rokov.
, 8. marca 2008