Cysta ľ.obličky.

Cysta ľ.obličky.

Dobrý deň. Ďakujem pánovi Prof. MUDr. Michalovi Horňákovi, Dr.Sc za ukľudňujúcu odpoveď na mnou laicky sformovanú otázku. Nemal som k dispozícií nálezy. Prosím Vás, odpovedzte mi aj na konkret. nálezy z CT zo 7.9.07 : Nat. denzita heparu 42 HU-ľahká steantoza, jednoz.lož. zmeny v parenchýme sa nezobrazili, žlčovody nerozšírené, pankreas, lien, nadobličky, m. mechúr bez jednoz. patomorfol. zmien, vyl.k.l. oboma obličkami primeraané, cysta v hornej časti obličky priemeru 2 cm, expanzia v stred. 1/3 v dorzál. časti l. obličky veľkosti 5x4, 5x4 cm, ostro ohraničená voči okoliu, d e n z i t y a k o p r i p r e d o š l ý ch vyš.-CT, obraz v celku stacionárny, retroperiperitoneum bez jednoz. LAP, stomia čreva vľavo, pelvis min. bez voľnej tekutiny, bez jednoz. známok recidívy zákl. ochorenia. Toto je presný opis nálezu. Sono z l.2.o8: - potvrdzuje CT vyšetrenie, len cystu udáva 2,5 cm, pankreas prekrytý. Urológ - trvá na odstránení obličky. Markery výsledok S CEA O,50 ug/l , S CA 9-19 6,8 kU/l, leukocyty 1O,l4 xE9/1, erytrocyty 4.58 xE12/1, ostatné krvné rozbory v norme. Mám problémy so stolicou počas a doteraz po chemoterapií. Bez preháňadiel to nejde. Pijem obdeň šálku čaju zo senny. Teraz po Kolonoskopií zo 7.2.O8, (Výsledok: 1/05 - primeraný pooperačný nález). Laevolac l odmerku 30 ml. Zdá sa, že to pomáha. V odpovedi prosím o neuvedenie celej mojej diagnózy. Ďakujem.
ivan, 9. februára 2008
Vážený pán Ivan,7. februára som dostal od Vás otázku iba o cyste ľavej obličky. V dnešnej otázke opisujete nález z počítačovej tomografie. Tu je moja odpoveď:Podstatný nález na počítačovej tomografii predstavuje veta: expanzia v strednej tretine dorzálnej obličky veľkosti 5,4 krát 5,4 cm, ostro ohraničená voči okoliu, denzity ako pri predošlých vyšetreniach počítačovou tomografiou.Podľa tohto nálezu už ste mali urobenú počítačovú tomografiu, pri ktorej sa tento nález našiel.Expanzia znamená nádorovú masu. Z popisu možno uzavrieť, že ide o nádorový proces v ľavej obličke. Podľa veľkosti nádor je vo včasnom štádiu a nie je spojený s nálezom zväčšených lymfatických uzlín. Prognóza takéhoto nádoru obličky je veľmi dobrá. Stav vyžaduje okamžitú chirurgickú liečbu, s ohľadom na lokalizáciu nádoru v strednej tretine obličky bude treba odstrániť celú ľavú obličku. Ďalšia liečba (napr. chemoterapiou nebude potrebná).Nález cysty nezhoršuje prognózu. Mali by ste čím skôr konzultovať urológa.
, 9. februára 2008