Cysta

Cysta

Po odstránení cysty laparoskopicky je v prepúšťacej správe uvedené, že bola diagnostikovaná anechogénna nesusp. dvojkomorová cysta, paratubárna. Prosím, čo to znamená.
Jara, 9. septembra 2014
V správe sa hovorí, že sa jedná o cystu, ktorá sa skladala z dvoch častí a bola vyplnená len tekutinou - teda bez nejakých výrastkov, prepážok alebo iného tkaniva, ktoré by mohlo vzbudzovať obavy z nádoru. Nález hovorí o nezhubnej cyste.
, 9. septembra 2014