cysta

cysta

Čo znamená --- kortikálna cysta natívne 19 HU, postkontrasne 24 HU, o velkosti 1,6 cm - bosniak 1?
Nick, 11. júna 2012
V kôre uložená cysta s udaním fyzikálnych rozmerov je, žiaľ, otázka vytiahnutá z kontextu, preto úplnú informáciu dostanete od lekára, ktorý Vás na dané vyšetrenie poslal, pozná príznaky i orgán ktorý bol vyšetrený.
, 11. júna 2012